Ul. Struga 63, 26-600 Radom
Kontakt
Sztab

Stefano Micoli

Pierwszy trener

Jakub Głuszak

II Trener

Piotr Filipowicz

Trener przygotowania motorycznego / Asystent

Patrycja Romanowska

Fizjoterapeutka

Bartłomiej Gajdek

Statystyk

Michał Fijałkowski

Kierownik drużyny