PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomia.

Głównym zadaniem Spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Radomia.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

  • składowania odpadów stałych na składowisku komunalnym,
  • badania struktury ilościowej i jakościowej odpadów,
  • organizacji gospodarki odpadami przemysłowymi,
  • magazynowania czasowego gromadzenia odpadów przemysłowych i pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
  • odgazowywania składowiska i instalacji utylizacji biogazu oraz przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w bioelektrowni,
  • kompleksowego systemu ważenia, ewidencji, skupu, komprymacji odpadów ciężkim sprzętem,
  • selektywnej zbiórki odpadów,
  • przerób i zbyt wyselekcjonowanych odpadów,
  • edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach.