Rynek energii elektrycznej oraz gazu to dla Polskiego Instytutu Audytow Energetycznych nie tylko praca ale przede wszystkim pasja. Działają na nim nieustannie zdobywając i rozszerzając swoje kompetencję poprzez współpracę z największymi firmami z branży energetycznej w Polsce i Europie.

Firma składa się wyłącznie z kadry wyszkolonych Profesjonalistów w zagadnieniach energetycznych oraz okołoenergetycznych. Swoją wiedzą wspierają podejmowanie decyzji naszych Klientów, dążąc do zwiększenia efektywności energetycznej każdego przedsiębiorcy.

Zakres działalności Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych:

  • Audyty energetyczne ( obniżanie strategicznych kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa )
  • Służebność przesyłu ( uzyskiwanie odszkodowań za np. słupy energetyczne czy sieci gazowe będące na terenie Klienta )
  • Zakup energii, gazu i innych mediów ( obniżenie kosztów zakupu energii i gazu dzięki współpracy z kluczowymi firmami na Polskim rynku )
  • Optymalizacja dystrybucji energii ( Obniżenie kosztu dostawy energii )
  • Audyty do dofinansowań ( PIAE przeprowadza audyty, które są niezbędne do uzyskania dofinansowania np. na termomodernizację lub odnawialne źródła energii )
  • Pomoc prawna ( PIAE pomaga w sporach Klientów z dystrybutorami energii i gazu oraz sprzedawcami. Pomagamy wypowiadać niekorzystne dla Klientów umowy lub skutecznie negocjować warunki ugody )
  • Techniczne ( PIAE realizuje rozwiązania techniczne takie jak budowa trafostacji, modernizacja obecnych układów zasilania jak i pełne projektowanie energetyczne )