Ul. Struga 63, 26-600 Radom
Kontakt
Akredytacje

Przedstawicieli mediów, którzy chcą uzyskać akredytacje oraz otrzymywać na bieżąco informację o naszej drużynie E.Leclerc Moya Radomka Radom na sezon 2021/2022 zapraszamy do obserwowania naszego biura prasowego w serwisie Accredito, lecz składania wniosków akredytacyjnych na poszczególne mecze poprzez poniższe e-maile:

bszymanowski@radomka.com

pjaskiewicz@radomka.com

jgrzegorzewska@radomka.com


Subskrybując nasze biuro prasowe z wyprzedzeniem dostają Państwo informacje o klubie oraz niezbędne materiały do swoich publikacji.

https://accredito.com/radomka-radom

Więcej informacji:
693 569 424

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
PRZEZ KLUB RADOMKA S.A. DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
NA MECZ DRUŻYNY E.LECLERC MOYA RADOMKA RADOM

 

1.Akredytacje prasowe przyznane będą obowiązywały na meczach TAURONLigi i Pucharu Polski, w których zespół E.Leclerc Moya Radomka Radom występuje w roli gospodarza.

2.Każda redakcja, ubiegająca się o przyznanie akredytacji, może złożyć po jednym wniosku dla: dziennikarza oraz fotoreportera i operatora kamery. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację.

3.„Akredytacje Stałe” na sezon 2021/2022 należy przesyłać do dnia 15 września 2021 roku (do godz. 12:00). Wnioski złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4.E.Leclerc Moya Radomka Radom będzie przyznawała również „Akredytacje Jednorazowe”. Wniosek należy złożyć poprzez system ACCREDITO najpóźniej do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.Wnioski na akredytacje stałe i jednorazowe będą przyjmowane wyłącznie poprzez portal Accredito.com. Więcej informacji drogą e-mailową pod wyżej wymienionymi adresami.

6.Akredytacje prasowe przyznawane będą jedynie pełnoletnim przedstawicielom mediów.

7.Liczba miejsc prasowych dla dziennikarzy jest ograniczona.

8.Akredytowani fotoreporterzy i operatorzy kamer nie posiadają miejsc siedzących.

9.Akredytacje będą do odbioru każdorazowo w dniu meczu. Procedura rozpoczyna się godzinę, a kończy na kwadrans przed jego rozpoczęciem przy wejściu przeznaczonym dla prasy. Po wyznaczonym czasie akredytacje nie będą wydawane. Przedstawiciele mediów nie będą wpuszczani innym, niż specjalnie dla nich wyznaczonym wejściem.

10.Akredytacje wydawane będą na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane muszą być zgodne z wnioskiem akredytacyjnym.

11.Przedstawiciele mediów, którzy otrzymali akredytacje, mają obowiązek posiadać ze sobą podczas meczów dokument umożliwiający przeprowadzenie zgodności danych z legitymacji prasowej z listą akredytowanych.

12.Media zainteresowane nagraniami wideo z meczów informujemy, że w czasie meczów transmitowanych przez telewizję Polsat obowiązuje całkowity zakaz transmisji przez inne media. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania jedynie nagranego materiału z logo stacji. Zgoda każdorazowo do ustalenia bezpośrednio z TV Polsat.

W przypadku meczów nietelewizyjnych (z wyłączeniem pełnej transmisji), telewizja Polsat wyraża wstępną zgodę na nagrywanie: konferencji prasowych oraz materiałów z mixed zone. W tym przypadku również każdorazowo wymagana jest bezpośrednia zgoda telewizji Polsat. Pozwolenie w wersji papierowej każdorazowo musi zostać przedstawiona Rzecznikowi Prasowemu bezpośrednio w dniu meczu (najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem) lub wysłane drogą mailową najpóźniej w dniu meczu do godziny 12.00.

13.Klub Radomka S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania, a także cofnięcia już przyznanej akredytacji.

14.W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 w trakcie meczu oraz kontaktu z zawodniczkami każdy przedstawiciel mediów zobowiązany jest do posiadania maseczki i prawidłowego założenia jej (zakrywając nos i usta).

15.Media mają wydzielone miejsca w trakcie meczu z dala od boiska. Nie mają w trakcie spotkania żadnego kontaktu z drużynami. Wyjątek stanowią fotoreporterzy, którzy będą mogli zbliżać się do boiska po bokach (nie ma możliwości wejścia na parkiet nikt, poza oficjalnym fotografem drużyny E.Leclerc Moya Radomka Radom). Fotoreporterzy w trakcie poruszania się przy boisku muszą cały czas nosić prawidłowo założone maseczki.

16.Po meczu rozmowy dozwolone tylko w mixed zonie, specjalnie wyznaczonej. Obowiązuje prawidłowo założona maska oraz praca z odległości minimum 2 metrów – np. przy pomocy mikrofonów na statywach czy wysięgników. Po rozmowie dezynfekcja sprzętu zbliżanego do gracza (mikrofonu itp.), o ile będzie rozmowa z kolejnym graczem.